WWW stránky okresního sdružení hasičů Kroměříž odkaz  >>> ZDE

Zlínská liga železných hasičů >>> www.zlzh.cz

Kalendář soutěží OSH Kroměříž v roce 2020

Datum Název soutěže Místo konání Hodina Kategorie Kontakt Poznámka
29.2. Zimní branný závod Trávník 9,00 MH Ondřej Berdník, tel. 732 722 522
7.3. Dvojboj mladých hasičů Vítonice – KD 10,00 MH Josef Bělík, tel. 605 073 881 Uzlovací liga ZK
14.3. Uzlování Šelešovice 14,00 MH Magdaléna Kadlecová, tel. 605 840 113
18.4. Netradiční soutěž pro neupravené stroje Ps 8 a Ps 12 Chvalnov Lísky -hřiště za KD 14,00 M, Ž Barbora Lišková, tel. 732 245 018
18.4. O Zlatou proudnici Hané Kyselovice hřiště 9,00 MH Miroslava Vymětalová, tel. 604 418 663
25.4. Soutěž v PÚ MHJ Chropyně – fotbalové hřiště 13,15 M, Ž Vladislav Sedlařík, tel. 777 621 611
25.4. Pohár starosty obce Medlov 14,00 M, Ž, Sp na 2B Pavel Machourek, tel. 602 765 680
1.5. Šedesátky v Morkovicích Morkovice – zahrada u HZ 12,00 MH Kristína Krejčí, tel. 602 704 472
1.5. Soutěž ručních stříkaček Míškovice 14,00 Dospělí Jiří Foukal, tel. 724 963 469
2.5. O putovní přilbu Josefa Vašiny Morkovice – zahrada u HZ 10,00 M, Ž, Sp Pavel Krejčí, tel. 724 534 777 Velká cena MHJ Přerov
9.5. Soutěž mladých hasičů v PS Zdislavice 10,00 MH – ml, st Hana Filipová, tel. 604 994 258
9.5. Soutěž mladých hasičů v požárním útoku Podhradní Lhota has. Areál 14,00 MH Zdeněk Žejdlík, tel. 775 034 725 PHL
16.5. Okresní kolo hry PLAMEN Chropyně – fotbalové hřiště 8,00 MH OSH Kroměříž, tel. 604 133 982
16.5. Soutěž MH v požárním sportu Nová Dědina 10,00 MH Martin Láník. Tel. 776 601 625
17.5. Okresní kolo soutěží dorostu Chropyně – fotbalové hřiště 8,00 Dorost OSH Kroměříž, tel. 604 133 982
17.5. O pohár starosty SDH v pož. Útoku MH Rymice za HZ 9,00 MH Josef Bakalík, tel. STMPM
17.5. TFA Nová Dědina 10,00 M, Ž Martin Láník. Tel. 776 601 625
19.5. O pohár starosty SDH Dobrotice Dobrotice hřiště 11,00 M, Ž Arnošt Kratochvíla, tel. 777 266 696
23.5. O pohár starosty Soběsuky 15,00 M, Ž, Sp Jiří Čáp, tel. 608 204 294
30.5. Pohárová soutěž Mh Záhlinice – Sladovny 13,00 MH – ml, st Věra Frgalová, tel. 608 751 187 STMPM
30.5. O pohár starosty SDH Ludslavice – sportovní areál 13,00 M, Ž Radomír Kojecký, tel. 732 804 442
30.5. 60 m překážek jednotlivců MH Břest – spor.areál Rajčuda 13,00 MH – ml, st Bohumil Jiříček, 776 212 811
6.6. O pohár starostky obce Horní Lapač hřiště 13,00 MH Jiří Navrátil, tel. 733 232 243
6.6. Požární sport netradičně
O pohár obce Karlovice
Karlovice 9,00
11,00
M,Ž, Sp
MH
Ing. Ladislav Pospíšilík, tel. 602 765 563
7.6. O pohár starostky obce Vítonice Vítonice – hřiště u KD 11,00 MH Josef Bělík, tel. 605 073 881 STMPM
13.6. O putovní pohár SDH Rychlov Rychlov Pod Skálou 9,00 MH Jaromír Tománek, tel. 601 373 925
13.6. O pohár starosty obce Roštění Roštění hřiště TJ 13,00 M, Ź Petr Lajda, tel. 608 473 597
20.6. O pohár starosty obce Ludslavice Ludslavice – sportovní areál 13,00 MH – ml, st Radomír Kojecký, tel. 732 804 442
20.6. Okresní kolo požárního sportu Hulín 8,00 M, Ž OSH Kroměříž, tel. 604 133 982
20.6. O pohár starosty SDH Litenčice hřiště 10,00 MH Petr Valach, tel. 702 024 664
20.6. Soutěž ručních koňských stříkaček Těšánky 13,00 M Roman Hák, tel. 775 693 541
27.6. PHL Nová Dědina 13,00 M, Ž Karel Strýc, tel. 776 048 220
27.6. Prasklický železný hasič Prasklice hřiště 8,00 M, Ž Bronislava Ježová, tel 737 809 339
4.7. O pohár starosty města Holešov Tučapy hřiště 11,00 M, Ž, Sp René Jašek, tel. 775 517 615
11.7. O pohár   starosty SDH Rychlov Rychlov Pod Skálou 13,00 M, Ž, Sp Jaromír Tománek, tel. 601 373 925
11.7. Memoriál Martina Horáka a Josefa Pospíšila Zborovice hřiště 9,00 M, Ž, Sp, MH sdh-zborovice@seznam.cz
18.7. O putovní pohár starosty SDH Zdislavice 14,00 M, Ž, Sp, Hana Filipová, tel. 604 994 258
18.7. O pohár starosty SDH Pravčice Pravčice 11,00 M, Ž Lukáš Mišelnický, tel. 777 295 791 PHL
25.7. O pohár starosty obce Roštín Roštín – hřiště 9,00 M, Ž, Sp, MH Vladimíra Slováčková, tel. 737 940 512
1.8. O pohár starosty SDH Loukov Loukov hřiště TJ 13,00 M, Ž Tomáš Olivík 736 729 554 PHL
1.8. Noční soutěž mužů, žen a družstev nad 35 let Vítonice – hřiště u KD 21,00 M, Ž Josef Bělík, tel. 605 073 881 Přerovská liga PÚ
1.8. Noční soutěž v požárním útoku Zdislavice 21,00 M, Ž, Sp Hana Filipová, tel. 604 994 258
1.8. O pohár starosty obce Zahnašovice Zahnašovice – hřiště 11,00 M, Ž Petr Miklík, tel. 736 625 116
8.8. O pohár starosty SDH Nětčice Nětčice – hřiště 11,00 M, Ž, SP Pavel Žůrek, tel. 773 186 778 PHL
8.8. Noční soutěž MH Zborovice – hřiště TJ 19,30 MH sdh-zborovice@seznam.cz
9.8. O pohár starosty SDH Nětčice Nětčice – hřiště 14,00 MH Dalibor Mrhálek, tel. 605 911 323
15.8. O Zámecký pohár Přílepy – zámecký park 10,00 M, Ž, stroje PS 8 a 12 Rostislav Hradecký, tel. 604 770 788
22.8. Neupravené Ps 8 a Ps 12 Žopy 14,00 M, Ž Roman Javořík, tel. 777 986 856
23.8. O pohár starosty SDH Vítonice Vítonice – hřiště u KD 11,00 M, Ž Josef Bělík, tel. 605 073 881 PHL
29.8. Putovní pohár starosty SDH Počenice -hřiště TJ 13,15 M, Ž, Sp Pavel Kunčar, tel. 605 889 199 PHL
4.9. Noční soutěž Podhradní Lhota – has.areál 20,00 M, Ž Zdeněk Žejdlík, tel. 775 034 725
4.9. Noční soutěž mladých hasičů v PÚ Roštění – sportovní areál 20,00 MH Kristýna Lajdová, tel. 739 417 272
5.9. O pohár starosty SDH Rusava Rusava fotbalové hřiště 13,00 MH – ml, st Luděk Mikšánek, tel. 776 832 208
5.9. Memoriál Pavlů Měrkových – noční soutěž Litenčice hřiště 20,00 M, Ž Petr Valach, tel. 702 024 664
5.9. Noční soutěž v PÚ společně se soutěží Ps 8 Zborovice – hřiště TJ 21,00 M, Ž, SP sdh-zborovice@seznam.cz
6.9. O pohár starosty SDH Míškovice 9,00 MH Jaromír Dočkal, tel. 604 457 348
11.9. Noční pohárová soutěž Záhlinice – Sladovny 20,00 MH – ml, st Věra Frgalová, tel. 608 751 187
12.9. Soutěž na opak Soběsuky 15,00 M, Ž, Sp Jiří Čáp, tel. 608 204 294
13.9. O putovní pohár starostky obce Záříčí Záříčí hřiště 10,00 MH, Přípravka Petr Polišenský, tel. 773 832 089
19.9. O pohár obce Karolín Karolín 13,00 M, Ž Daniel Ondra, ondradaniel@seznam.cz PHL
19.9. Memoriál Jana Zapletala Chropyně – fotbalový stadion 13,00 M, Ž Vladislav Sedlařík, tel. 777 621 611
20.9. O pohár starosty SDH Holešov Holešov – HZ 9,00 MH Petr Šidlík, tel. 775 524 740
26.9. Soutěž v Ps 8 Těšánky 15,00 M Roman Hák, tel. 775 693 541
26.9. O pohár starosty města Holešova Holešov – HZ 9,00 M, Ź, V, D Petr Šidlík, tel. 775 524 740
27.9. neděle Závod požárnické všestrannosti Morkovice-areál dětského hřiště 9,30 MH Kristina Krejčí, tel. 602 704 472
3.10. Branný závod mládeže Zborovice, chata u Zajíčka 10,00 MH sdh-zborovice@seznam.cz
10.10. TFA – Zlínská liga železných hasičů Pornice areál SDH 9,00 M, Ž Milan Kochaníček, tel. 734 493 457
10.10. Memoriál Davida Žejdlíka Podhradní Lhota – has. Areál 11,00 M, Ž, Sp Zdeněk Žejdlík, tel. 775 034 725
17.10. Okresní kolo hry Plamen – podzimní kolo 9,00 MH OSH Kroměříž, tel. 604 133 982
14.11. Memoriál Pavla Přecechtěla – uzlová štafeta MH Počenice- sál VÚTZ 14,00 MH, D, jednotlivci Babora Bubeníčková, tel. 721 189 710
21.11. Uzlovací soutěž MH Nová Dědina 10,00 MH Martin Láník. Tel. 776 601 625
5.12. Noční branný závod Hradisko 15,00 MH silha@email.cz
Vysvětlivky: M-muži, Ž-ženy, MH-mladí hasiči ( kategorie mladší, starší) SP-staří páni, D-dorost, Master – kategorie TFA
PHL – Podhostýnská hasičská liga StmPM – Středomoravský poháru mládeže Mladých hasičů