WWW stránky okresního sdružení hasičů Kroměříž odkaz  >>> ZDE

Zlínská liga železných hasičů >>> www.zlzh.cz

Kalendář soutěží OSH Kroměříž v roce 2022

Datum Název soutěže Místo konání Hodina Kategorie Kontakt
25.02.2023 Zimní branný závod Trávník 9 MH Ondřej Berdník, tel. 732 722  522
25.02.2023 Dvojboj mladých hasičů Vítonice – KD 9 MH Josef Bělík, tel. 605 073 881
22.04.2023 Netradiční soutěž pro neupravené stroje Ps 8 a Ps 12 Chvalnov Lísky -hřiště za KD 14 M, Ž Barbora Lišková, tel. 732 245 018
22.04.2023 O Zlatou proudnici Hané Kyselovice hřiště 9 MH Miroslava Vymětalová, tel. 604 418 663
22.04.2023 TFA Železný hasič – Memoriál Josefa Vojáčka Žeranovice 8 M,  Ž, Master Michal Maňák, tel. 734 513 284
06.05.2023 O putovní přilbu Josefa Vašiny Morkovice – zahrada u HZ 10 M, Ž, Sp Pavel Krejčí, tel. 724 534 777
07.05.2023 Soutěž mladých hasičů  PÚ, štafety Zdislavice – Sokolská zahrada 9 MH – ml, st Radek Štastný, tel. 605 822 695
07.05.2023 O putovní pohár starosty SDH Zdislavice – Sokolská zahrada 14 M, Ž, Sp, Radek Štastný, tel. 605 822 695
07.05.2023 Šedesátky v Morkovicích – běh jednotlivců 60 m Morkovice – zahrada u HZ 12 MH Lenka Stojanová, tel. 723 255 186
13.05.2023 Okresní kolo hry PLAMEN Chropyně – fotbalový stadion 8 MH OSH Kroměříž, tel. 604 133 982
14.05.2023 Okresní kolo soutěží dorostu Chropyně – fotbalový stadion 8 Dorost OSH Kroměříž, tel. 604 133 982
14.05.2023 Okresní kolo 60 Chropyně – fotbalový stadion 13 MH OSH Kroměříž, tel. 604 133 982
27.05.2023 Pohárová soutěž Mh Záhlinice – Sladovny 10 MH – ml, st Věra Frgalová, tel. 608 751 187
27.05.2023 O pohár starosty SDH Ludslavice – sportovní areál 13 M, Ž, Sp Radomír Kojecký, tel. 732 804 442
28.05.2023 TFA Memoríál Františka Adámka Zámecká zahrada 8 MH Petr Šidlík, tel. 775 524 740
03.06.2023 60 m překážek jednotlivců MH Břest – spor.areál Rajčuda 13 MH – ml, st Milan Válek, tel. 739 015 740
03.06.2023 Putovní pohár starosty SDH Počenice – hřiště TJ 13,15 M, Ž,Sp Pavel Kunčar, tel. 605 889 199
03.06.2023 O putovní  pohár starostky obce Horní Lapač hřiště 13 MH Jiří Navrátil, tel. 733 232 243
04.06.2023 O pohár starostky obce Vítonice Vítonice – hřiště u KD 13 MH Josef Bělík, tel. 605 073 881
10.06.2023 Požární sport netradičně Karlovice 9 M,Ž, Sp Ing. Ladislav Pospíšilík, tel. 737 430 443
O pohár obce Karlovice 11 MH
10.06.2023 O putovní  pohár SDH Rychlov Rychlov Pod Skálou 13 MH Petr Řeháček, tel. 601 555 611
10.06.2023 O pohár obce Karolín Karolín 15 M, Ž Daniel Ondra, ondradaniel@seznam.cz
17.06.2023 O pohár starosty SDH Pravčice Pravčice 11 M, Ž, M35+ Lukáš Mišelnický, tel. 777 295 791
17.06.2023 Soutěž ručních koňských stříkaček Těšánky 13 M Roman Hák, roman.hak@post.cz
17.06.2023 Středomoravský pohár Žeranovice 13 MH Simona Zapletalová, tel. 737 925 148
24.06.2023 O pohár starosty SDH Litenčice  hřiště 13 MH Petr Valach, tel. 702 024 664
24.06.2023 Prasklický železný hasič Prasklice hřiště 8,3 M, Ž Bronislava Ježová, tel 737 809 339
01.07.2023 O pohár starosty SDH Nová Dědina 11 MH Martin Láník. Tel. 776 601 625
02.07.2023 PHL Nová Dědina 11 M, Ž Karel Strýc, tel. 776 048 220
08.07.2023 Memoriál Martina Horáka a Josefa Pospíšila Zdounky hřiště TJ 9 M, Ž, Sp, MH Jiří Šauer, tel.  604 450 838
15.07.2023 Sobělická „60“ Sobělice 10 MH Petr Resutík, tel. 725 531 232
22.07.2023 O pohár starosty obce Roštín Roštín – hřiště 9 M, Ž, Sp, MH Vladimíra Slováčková, tel. 737 940 512
22.07.2023 O pohár starosty obce Kostelany – hřiště 14 M, Ž Zdeněk Bršlica, tel. 602 679 607
29.07.2023 O pohár starosty obce Roštění Roštění hřiště TJ 13 M, Ź Petr Lajda, tel. 608 473 597
29.07.2023 Noční soutěž v požárním útoku Zdislavice 21 M, Ž, Sp Radek Štastný, tel. 605 822 695
30.07.2023 O putovní  pohár SDH Rychlov Rychlov Pod Skálou 10 M, Ž Jan Kozák, tel. 735 705 859
11.08.2023 Noční  soutěž mládeže Zborovice – hřiště TJ 19,3 MH – ml. St sdh-zborovice@seznam.cz 
12.08.2023 Soutěž TFA Lutopecny hřiště 14 Ž , M , M 35+ Václav Piškula  tel.735 894 735
12.08.2023 Noční soutěž v PÚ společně se soutěží Ps 8 Zborovice – hřiště TJ 21 M, Ž, SP sdh-zborovice@seznam.cz 
13.08.2023 TFA – nejtvrdší hasič Rychlov Pod Skálou 10 M, Ž, Sp Jan Kozák, tel. 735 705 859
19.08.2023 Netradiční soutěž  Ps 8 a Ps 12 Žopy, areál Pod Lesem 14 M, Ž Roman Javořík, tel. 777 986 856
19.08.2023 O pohár starosty SDH Vítonice Vítonice – hřiště u KD 13 M, Ž, SP Josef Bělík, tel. 605 073 881
26.08.2023 O pohár starosty SDH Nětčice Nětčice – hřiště 11 M, Ž, SP Pavel Žůrek, tel. 773 186 778
26.08.2023 O putovní pohár starosty obce Záříčí Záříčí hřiště 10 MH, Přípravka Petr Polišenský, tel. 773 832 089
27.08.2023 O pohár starosty SDH Nětčice Nětčice – hřiště 14 MH Dalibor Mrhálek,  tel. 605 911 323
01.09.2023 Noční soutěž Podhradní Lhota – has.areál 20 M, Ž Zdeněk Žejdlík, tel. 775 034 725
01.09.2023 Noční soutěž mladých hasičů v PÚ Roštění – sportovní areál 20 MH Kristýna  Lajdová, tel. 739 417 272
02.09.2023 3. ročník Morkovských nočních útoků Morkovice-zahrada u zbrojnice 19,3 M, Ž, Sp Pavel Krejčí, tel. 724 534 777
02.09.2023 O pohár starosty SDH Rusava Rusava fotbalové hřiště 13 MH – ml, st Luděk Mikšánek, tel. 776 832 208
09.09.2023 TFA Pornice Pornice Areál Zadrev M, Ž, MH Milan Kochaníček, tel. 734 493 457
09.09.2023 Memoriál Pavlů Měrkových Litenčice hřiště 13 M, Ž Petr Valach, tel. 702 024 664
09.09.2023 Soutěž Naopak Soběsuky 14 M, Ž, Sp Jiří Čáp, tel. 608 204 294
15.09.2023 Noční pohárová soutěž Záhlinice – Sladovny 20 MH – ml, st Věra Frgalová, tel. 608 751 187
23.09.2023 Soutěž v Ps 8 Těšánky 14 M, Ž Roman Hák, roman.hak@post.cz
30.09.2023 Závod požárnické všestrannosti Morkovice-areál dětského hřiště 9,3 MH Lenka Stojanová, tel. 723 255 186
07.10.2023 Branný závod mládeže Zborovice, chata u Zajíčka 10 MH -ml, st sdh-zborovice@seznam.cz 
14.10.2023 Memoriál Davida Žejdlíka Podhradní Lhota – has. Areál 11 M, Ž, M +35 Zdeněk Žejdlík, tel. 775 034 725
14.10.2023 Okresní kolo hry Plamen – podzimní kolo 9 MH OSH Kroměříž, tel. 604 133 982
21.10.2023 Branný závod Koryčany Koryčany 9 MH Martina Franková, tel. 725 108 442
18.11.2023 Memoriál Pavla Přecechtěla – uzlová štafeta MH Počenice- sál VÚTZ 14 MH, D, jednotlivci Babora Bubeníčková, tel. 721 189 710
25.11.2023 Uzlovací soutěž Nová Dědina 9 MH Martin Láník. Tel. 776 601 625
02.12.2023 Noční běh o Pohár krále Hořenuše – orientační běh Hradisko 16 MH Miroslav Šilhánek, tel. 723 962 853

Vysvětlivky:M-muži, Ž-ženy, MH-mladí hasiči ( mladší, starší)SP-staří páni,  V-veterániD-dorostPHL – Podhostýnská hasičská liga StmPM – Středomoravský poháru mládeže Mladých hasičů