WWW stránky okresního sdružení hasičů Kroměříž odkaz  >>> ZDE

Zlínská liga železných hasičů >>> www.zlzh.cz

Kalendář soutěží OSH Kroměříž v roce 2019

Datum Název soutěže Místo konání Hodina Kategorie Kontakt Poznámka
23.2. Zimní branný závod Trávník 9,00 MH Ondřej Berdník, tel. 732 722 522
9.3. Dvojboj mladých hasičů Vítonice – KD 10,00 MH Josef Bělík, tel. 605 073 881
30.3. Uzlování Šelešovice MH Magdaléna Kadlecová, tel. 605 840 113
20.4. Netradiční soutěž pro neupravené stroje Ps 8 a Ps 12 Chvalnov Lísky -hřiště za KD 14,00 M, Ž Barbora Lišková, tel. 732 245 018
27.4. O Zlatou proudnici Hané Kyselovice hřiště 9,00 MH Miroslava Vymětalová, tel. 604 418 663
27.4. Soutěž v PÚ MHJ Chropyně – fotbalové hřiště 13,15 M, Ž Vladislav Sedlařík, tel. 777 621 611
27.4. Pohár starosty obce Medlov 14,00 M, Ž, Sp na 2B Zdeněk Bršlica, tel. 602 195 593
4.5. Soutěž ručních stříkaček Míškovice 14,00 Dospělí Jiří Foukal, tel. 724 963 469
4.5. O putovní přilbu Josefa Vašiny Morkovice – zahrada u HZ 10,00 M, Ž, Sp Pavel Krejčí, tel. 724 534 777 Velká cena MHJ Přerov
5.5. Šedesátky v Morkovicích Morkovice – zahrada u HZ 12,00 MH Kristína Krejčí, tel. 602 704 472
11. 5. Okresní kolo hry PLAMEN Chropyně – fotbalové hřiště 8,00 MH OSH Kroměříž, tel. 604 133 982
12.5. Okresní kolo soutěží dorostu Chropyně – fotbalové hřiště 8,00 Dorost OSH Kroměříž, tel. 604 133 982
18.5. O putovní pohár starosty obce a SDH Podhradní Lhota has. Areál 13,00 M, Ž Zdeněk Žejdlík, tel. 775 034 725 PHL
19.5. O pohár starosty SDH v pož. Útoku MH Rymice za HZ 9,00 MH Milada Vítová, tel. 775 346 521 STMPM
19.5. O pohár starosty SDH Dobrotice Dobrotice hřiště 11,00 M, Ž Arnošt Kratochvíla, tel. 777 266 696
25.5. Pohárová soutěž Mh Záhlinice – Sladovny 8,00 MH – ml, st Věra Frgalová, tel. 608 751 187 STMPM
25.5. O pohár starosty SDH Ludslavice – sportovní areál 13,00 M, Ž Pavel Lužík, tel. 732 873 144
25.5. 60 m překážek jednotlivců MH Břest – hřiště SK 13,00 MH – ml, st Bohumil Jiříček, 776 212 811
25.5. O pohár starosty Soběsuky 15,00 M, Ž, Veteráni Jan Piska, tel 777 324 953
26.5. Soutěž mladých hasičů v PS Zdislavice 9,00 MH – ml, st Radek Šťastný, tel. 605 822 695
1.6. TFA – Zlínská liga Pornice 10,00 M, Ž Petr Jaroš, tel. 724 934 391
1.6. O poháír starosty města Holešov Tučapy hřiště 11,00 M, Ž, Sp René Jašek, tel. 775 517 615
1.6. O pohár starostky obce Horní Lapač hřiště 13,00 MH Jiří Navrátil, tel. 733 232 243
1.6. Putovní pohár starosty SDH Počenice -hřiště TJ 13,15 M, Ž, Sp Pavel Kunčar, tel. 605 889 199
2.6. O pohár starostky obce Vítonice Vítonice – hřiště u KD 12,00 MH Josef Bělík, tel. 605 073 881
8.6. Požární sport netradičně O pohár obce Karlovice Karlovice 8,00 10,00 M,Ž, Sp MH Ing. Ladislav Pospíšilík, tel. 602 765 563
8.6. O putovní pohár SDH Rychlov Rychlov Pod Skálou 10,00 MH Jaromír Tománek, tel. 601 373 925
9.6. O pohár starosty sboru Holešov – HZ 10,00 MH Petr Šidlík, tel. 775 524 740
16.6. O pohár starosty obce Ludslavice Ludslavice – sportovní areál 10,00 MH – ml, st Pavel Lužík, tel. 732 873 144
22.6. Okresní kolo požárního sportu   8,00 M, Ž OSH Kroměříž, tel. 604 133 982
22.6. O pohár starosty SDH Litenčice hřiště 10,00 MH Petr Valach, tel. 702 024 664
22.6. Soutěž ručních koňských stříkaček Těšánky 13,00 M Roman Hák, tel. 775 693 541
29.6. Prasklický železný hasič Prasklice hřiště 8,00 M, Ž Ing. Martina Číhalová, tel. 605 347 944
5.7. O putovní pohár starosty SDH Zdislavice 13,00 M, Ž, Sp, Radek Šťastný, tel. 605 822 695
13.7. Memoriál Martina Horáka a Josefa Pospíšila Zdounky – hřiště TJ 9,00 M, Ž, Sp, sdh.zd-ms@seznam.cz
20.7. O pohár starosty obce Roštění Roštění hřiště TJ 13,00 M, Ź Petr Lajda, tel. 608 473 597
21.7. O pohár starosty SDH Pravčice Pravčice 9,30 M, Ž Lukáš Mišelnický, tel. 777 295 791 PHL
27.7. O pohár starosty obce Roštín Roštín – hřiště 9,00 M, Ž, Sp, MH Vladimíra Slováčková, tel. 737 940 512
27.7. O pohár starosty obce Kostelany – hřiště 14,00 M, Ž, Sp Miroslav Daněk, tel. 725 640 768
28.7. O putovní pohár SDH Rychlov Rychlov Pod Skálou 10,00 M, Ž, Sp Jaromír Tománek, tel. 601 373 925
3.8. Noční soutěž mužů, žen a družstev nad 35 let Vítonice – hřiště u KD 21,00 M, Ž Josef Bělík, tel. 605 073 881 Přerovská liga PÚ
3.8. Noční soutěž v požárním útoku Zdislavice 21,00 M, Ž, Sp Radek Šťastný, tel. 605 822 695
4.8. O pohár starosty obce Zahnašovice Zahnašovice – hřiště 11,00 M, Ž Petr Miklík, tel. 736 625 116  
10.8. O Zámecký pohár Přílepy – zámecký park 10,00 M, Ž Rostislav Hradecký, tel. 604 770 788
10.8. O pohár starosty SDH Nětčice Nětčice – hřiště 11,00 M, Ž, SP Pavel Žůrek, tel. 773 186 778 PHL
10.8. Noční soutěž v PÚ společně se soutěží Ps 8 Zborovice – hřiště TJ 21,00 M, Ž, SP sdh-zborovice@seznam.cz
11.8. O pohár starosty SDH Nětčice Nětčice – hřiště 14,00 MH Dalibor Mrhálek, tel. 605 911 323
24.8. O pohár obce Karolín Karolín 11,00 M, Ž Daniel Ondra, ondradaniel@seznam.cz PHL
24.8. Neupravené Ps 8 a Ps 12 Žopy 14,00 M, Ž Roman Javořík, tel. 777 986 856
25.8. O pohár starosty SDH Vítonice Vítonice – hřiště u KD 11,00 M, Ž Josef Bělík, tel. 605 073 881 PHL
31.8. Noční soutěž MH Zborovice – hřiště TJ 19,30 MH sdh-zborovice@seznam.cz
1.9. O pohár starosty SDH Míškovice 9,00 MH Hana Lukešová, tel. 734 844 799
6.9. Noční soutěž Podhradní Lhota – has.areál 20,00 M, Ž Zdeněk Žejdlík, tel. 775 034 725
6.9. Noční soutěž mladých hasičů v PÚ Roštění – sportovní areál 20,00 MH Petr Lajda, tel. 608 473 597
7.9. Memoriál Pavlů Měrkových – noční soutěž Litenčice hřiště 20,30 M, Ž Petr Valach, tel. 702 024 664
13.9. Noční pohárová soutěž Záhlinice – Sladovny 20,00 MH – ml, st Věra Frgalová, tel. 608 751 187
14.9. O pohár starosty města Holešova Holešov – HZ 10,00 M, Ź Petr Šidlík, tel. 775 524 740
14.9. O putovní pohár starostky obce Záříčí Záříčí hřiště 14,00 MH, Přípravka Petr Polišenský, tel. 773 832 089
21.9. Memoriál Jana Zapletala Chropyně – fotbalový stadion 13,00 M, Ž Vladislav Sedalřík, tel. 777 621 611
21.9. Soutěž v Ps 8 Těšánky 15,00 M Roman Hák, tel. 775 693 541
28.9. Závod požárnické všestrannosti Morkovice-areál dětského hřiště 9,30 MH Kristina Krejčí, tel. 602 704 472
28.9. TFA – O Medlovskou Železnou Žabku Medlov u požární nádrže 9,00 M, Ž Zdeněk Bršlica, tel. 602 195 593
5.10. Branný závod mládeže Zborovice, chata u Zajíčka 10,00 MH sdh-zborovice@seznam.cz
12.10. Memoriál Davida Žejdlíka Podhradní Lhota – has. Areál 11,00 M, Ž, Sp Zdeněk Žejdlík, tel. 775 034 725
12.10. Okresní kolo hry Plamen – podzimní kolo Koryčany 9,00 MH OSH Kroměříž, tel. 604 133 982
26.10. Netradiční branný závod Koryčany 9,00 MH Vladimíra Norková, tel. 728 788 820
16.11. Memoriál Pavla Přecechtěla – uzlová štafeta MH Počenice- sál VÚTZ 14,00 MH, D, jednotlivci Babora Bubeníčková, tel. 721 189 710  
7.12. Noční běh o Pohár krále Hořenuše Hradisko 15,00 MH Miroslav Šilhálek, tel. 723 962 853
Vysvětlivky: M-muži, Ž-ženy, MH-mladí hasiči ( kategorie mladší, starší) SP-staří páni, D-dorost, Master – kategorie TFA
PHL – Podhostýnská hasičská liga StmPM – Středomoravský poháru mládeže Mladých hasičů