Soutěže

WWW stránky okresního sdružení hasičů Kroměříž odkaz  >>> ZDE

Kalendář soutěží OSH Kroměříž v roce 2018

Datum Název soutěže Místo konání Hodina Kategorie Kontakt Poznámka
3.3. Zimní branný závod MH Trávník 9,00 MH Ing. Pavel Kadlčík, tel. 602 740 995
10.3. Dvojboj mladých hasičů Vítonice – KD 10,00 MH Josef Bělík, tel. 605 073 881
21.4. O Zlatou proudnici – štafeta dvojic, 4*60 m Kyselovice 9,00 MH – ml, st Miroslava Vymětalová, tel. 604 418 663
21.4. Netradiční soutěž pro neupravené stroje Ps8 a Ps12 Chvalnov Lísky hřiště za KD 14,00 M, Ž Alois Liška, tel. 605 203 904
21.4. Soutěž v požárním sportu MHJ Chropyně fotbalový stadion 13,00 M, Ž Marek Mucha, tel. 732 660 594
28.4. O pohár starosty obce Zborovice Medlov u požární nádrže 14,00 M, Ž, SP vše na 2B Zdeněk Bršlica, el. 602 195 593
5.5. O putovní přilbu Josefa Vašiny Morkovice- zahrada u HZ 10,00 M, Ž, Sp Pavel Krejčí, tel. 724 534 777 Velká cena MHJ Přerov
6.5. Memoriál Karla Žůrka Martinice 8,00 M, Ž, MH Pavel Fiurášek, tel. 603 732 124
6.5. Jarní pohárová soutěž Bílany 9,00 MH – ml, st Michal Stojan, tel. 730 141 600
6.5. Jarní pohárová soutěž dospělých Bílany 13,30 M, Ž Michal Stojan, tel. 730 141 600
6.5. Šedesátky v Morkovicích – běh jednotlivců Morkovice – zahrada u HZ 12,00 MH Kristina Krejčí, tel. 602 704 472
8.5. Soutěž ručních stříkaček Míškovice 14,00 Dospělí Jiří Foukal, tel. 724 963 469
12.5. Okresní kolo hry Plamen Chropyně 7,30 MH – ml, st Jitka Krylová, OSH Kroměříž tel. 604 133 982
13.5. Okresní kolo soutěží dorostu Chropyně 8,00 Dorost Jitka Krylová, OSH Kroměříž tel. 604 133 982
19.5. O pohár starosty obce Rymice za hasičskou zbojnicí 10,00 M, Ž Josef Fuksa, tel. 603 787 212 PRL
19.5. Nejtvrdší hasič přežije – TFA Litenčice Litenčice náměstí 11,00 M, Ž, M+35 , Master Milan Kochaníček, tel. 734 493 457
20.5. O pohár starosty SDH  – soutěž MH v požárním útoku Rymice za hasičskou zbojnicí 9,00 MH Milada Vítová, tel. 775 346 521 StMPMH
20.5. O pohár starosty SDH Dobrotice Dobrotice hřiště 10,00 M, Ž Josef Halaška,  tel. 776 315 663
26.5. Pohárová soutěž Záhlinice 8,00 MH – ml, st Věra Frgalová, tel. 608 751 187 StMPMH
26.5. O pohár starosty SDH Ludslavice – sportovní areál 13,00 M, Ž Radomír Kojecký, tel. 732 804 442
26.5. Soutěž MH v Ps Zdislavice 13,00 MH- ml, st Radek Šťastný, tel. 605 822 695
2.6. O pohár starosty obce Horní Lapač 13,00 MH Jiří Navrátil, tel. 733 232 243 StMPMH
2.6. Putovní pohár starosty SDH Počenice – hřiště TJ 13,15 M, Ž, SP Pavel Kunčar, tel. 605 889 199
2.6. 60 m překážek jednotlivců mladých hasičů Břest – Rajčuda 13,00 MH – ml, st Bohumil Jiříček, tel. 776 212 811
3.6. O pohár starostky obce Vítonice Vítonice 11,00 MH Josef Bělík, tel. 605 073 881 StMPMH
9.6. O pohár starosty sboru Holešov – hasičská zbrojnice 9,00 MH Petr Šidlík, tel. 775 524 740
9.6. O putovní pohár SDH Rychlov Rychlov – Skála 9,00 MH Jaromír Tománek, tel. 601 373 926
9.6. Požární útok netradičně
O pohár obce Karlovice pro mladé hasiče
Karlovice 9,00
11,00
M, Ž
MH – ml,st
Ing. Ladislav Pospíšilík, tel. 602 765 563
16.6. O pohár starosty obce Ludslavice – sportovní areál 10,00 MH Jaromír Kojetský, tel. 739 6 471 344
16.6. Soutěž ručních koňských stříkaček Těšánky 13,00 M Roman Hák, tel. 775 693 541
16.6. Memoriál Pavlů Měrkových Litenčice hřiště 13,00 M, Ž Petr Valach, tel. 702 024 664 PHL
17.6. O pohár starosty SDH Litenčice hřiště 10,00 MH Petr Valach, tel. 702 024 664
23.6. Okresní kolo Ps Hulín, sportovné areál 8,00 M, Ž předseda ORR František Crhák, tel. 721 112 951
30.6. Prasklický železný hasič Prasklice hřiště 8,00 M, Ž Jakub Dvořák, tel. 605 347 944
30.6. PHL Nová Dědina 13,00 M, Ž Karel Strýc, tel. 776 048 220 PHL
1.7. O pohár starosty Nová Dědina 11,00 MH Martin Láník, tel. 776 601 625
5.7. O putovní pohár starosty SDH Zdislavice 13,00 M, Ž, Sp Radek Šťastný, tel. 605 822 695
7.7. Memoriál M.Horáka a  J. Pospíšila Zborovice hřiště TJ 9,00 M, Ž, Sp, MH sdh-zborovice@seznam.cz
7.7. O  pohár starosty SDH Loukov Loukov 13,00 M, Ž Tomáš Olivík, tel. 736 729 554 PHL
15.7. O pohár starosty obce Zahnašovice Zahnašovice hřiště 11,00 M, Ž Petr Miklík, tel. 736 625 116
21.7. O pohár starosty obce Roštění Roštění – hřiště Tj 13,00 M, Ž Petr Lajda, tel. 608 473 597
21.7. O pohár starosty obce Kostelany 14,00 M, Ž, Sp Miroslav Daněk, tel. 725 640 768
22.7. O pohár starosty SDH Pravčice Pravčice 10,00 M, Ž, M 35+ Lukáš Mišelnický, tel. 777 295 791
28.7. O pohár starosty obce Roštín Roštín hřiště 9,00 M, Ž, MH, Sp Vladimíra Slováčková, tel. 737 940 512
28.7. O pohár starosty města Holešov Tučapy hřiště 11,00 M, Ž, Sp René Jašek, tel. 775 517 615
4.8. O zámecký pohár Přílepy Přílepy – zámecký park 10,00 M, Ž Rostislav Hradecký, tel. 604 770 788
4.8. Noční soutěž v požárním útoku Zdislavice 21,00 M, Ž, Sp Radek Šťastný, tel. 605 822 695
4.8. Noční soutěž mužů, žen a družstev na 35 let
Vítoňské šplóch od 18 hodin !
Vítonice 21,30 M, Ž Josef Bělík, tel. 605 073 881 Přerovská liga
5.8. O putovní pohár starosty obce a SDH Podhradní Lhota hasičský areál 13,00 M, Ž Zdeněk Žejdlík, tel. 775 034 725 PHL
11.8. Noční požární soutěž spojená se soutěží Ps 8 Zborovice hřiště TJ 21,00 M, Ž, Sp sdh-zborovice@seznam.cz
12.8. O putovní pohár SDH Rychlov Rychlov – Skála 10,00 M, Ž Jaromír Tománek, tel. 601 373 926
18.8. O pohár starosty SDH Nětčice Nětčice – hřiště 11,00 M, Ž, Sp Pavel Žůrek, tel. 773 186 778
19.8. O pohár starosty SDH Vítonice Vítonice 11,00 M, Ž Josef Bělík, tel. 605 073 881 PHL
19.8. O pohár starosty SDH Nětčice Nětčice – hřiště 14,00 MH Dalibor Mrhálek,  tel. 605 911 323
25.8. Neupravené Ps 8 a Ps 12 Žopy 14,00 M, Ž Radek Javořík, tel. 777 986 856
1.9. O pohár obce Karolín Karolín 13,00 M, Ž ondradaniel@seznam.cz PHL
1.9. O pohár starosty SDH – noční soutěž mládeže Zborovice hřiště TJ 19,30 MH sdh-zborovice@seznam.cz
2.9. O pohár starosty SDH Míškovice 9,00 MH Hana Lukešová, tel. 734 844 799
7.9. Noční soutěž MH v požárním útoku Roštění sportovní areál 20,00 MH Kristýna Lajdová, tel. 739 417 272
7.9. Noční soutěž Podhradní Lhota hasičský areál 20,00 M, Ž Zdeněk Žejdlík, tel. 775 034 725
8.9. Netradiční soutěž v Ps Univerzální hasič Zdounky hřiště TJ 9,00 M, Ž, Sp sdh.zd-ms@seznam.cz
8.9. Branný závod mládeže SDH Němčice Kostelec u Holešova 10,00 MH Libor Daněk, tel. 724 300 876
14.9. Noční pohárová soutěž Záhlinice 20,00 MH – ml., st Věra Frgalová, tel. 608 751 187
15.9. Železný hasič Kostelany 9,00 M, Ž Miroslav Daněk, tel. 725 640 768
15.9. O pohár starosty SDH Pornice Pornice – areál hasičárny 9,30 M, Ž, Sp Petr Valouch, tel. 724 226 454
15.9. O pohár starosty Města Holešova Holešov požární zbrojnice 10,00 M, Ž Petr Šidlík, tel. 775 524 740
15.9. Memoriál Jana Zapletala Chropyně fotbalový stadion 13,00 M, Ž Vladislav Sedlařík, tel. 777 621 611
15.9. Soutěž „NAOPAK“ Soběsuky 13,00 M, Ž, Sp Jan Piska, tel. 777 324 953
15.9. O putovní pohár starostky obce Zářičí Záříčí  hřiště 14,00 MH, přípravka Petr Polišenský, tel. 773 832 089
22.9. Do Skály Rychlov Skála 13,00 M, Ž, Sp Jaromír Tománek, tel. 601 373 926
22.9. Soutěž v PS 8 Těšánky 15,00 M Roman Hák, tel. 775 693 541
29.9. Soutěž zásahových jednotek Hoštice požární nádrž 10,00 bez rozdílu Radovan Novák, tel. 602 404 793
29.9. Závod požárnické všestrannosti Morkovice-areál dětského hřiště 9,30 MH Kristina Krejčí, tel. 602 704 472
29.9. TFA Medlov O Medlovskou železnou žabku Medlov 9,00 M, Ž, M+35 , Master Zdeněk Bršlica, tel. 602 195 593
6.10. Branný závod mládeže v okolí chaty u Zajička Zborovice 10,00 MH sdh-zborovice@seznam.cz
13.10. Okresní kolo hry Plamen – podzim Šelešovice 9,00 MH Jitka Krylová, OSH Kroměříž tel. 604 133 982
13.10. Memoriál Davida Žejdlíka Podhradní Lhota hasičský areál 11,00 M, Ž, Sp Zdeněk Žejdlík, tel. 775 034 725
20.10. Netradiční branný závod Koryčany – hřiště FC 9,00 MH Vladimíra Norková, tel. 728 788 820
17.11. Memoriál Pavla  Přecechtěla – uzlovací štafeta Počenice – sál VÚTZ 14,00 MH, D – J Barbora Bubeníčková, tel. 721 189 710
24.11. Uzlovací soutěž Nová Dědina 10,00 MH Martin Láník, tel. 776 601 625
1.12. Noční branný závod Hradisko 15,00 MH silha@email.cz
Vysvětlivky: M-muži, Ž-ženy, MH-mladí hasiči ( kategorie mladší, starší) SP-staří páni, D-dorost, Master – kategorie TFA
PHL – Podhostýnská hasičská liga StmPM – Středomoravský poháru mládeže Mladých hasičů